Attent in het kwadraat met motto aandacht voor aandacht

Toen in april 2017 mijn bedrijf werd ingeschreven bij de kamer van koophandel, was er vooraf goed nagedacht over de bedrijfsnaam en het motto. Gaandeweg tijdens “het werk in uitvoering” is dit alles omvattend en veelzeggend gebleken.

Attent in het kwadraat biedt meer dan gezelschap en ondersteuning aan ouderen. Het is niet enkel het spelletje Scrabble of Rummicub, een verhaal voorlezen, de boodschappen halen en samen eten. Of de cliënt begeleiden naar een afspraak in het ziekenhuis. Ik zal werken aan een vertrouwensband en een luisterend oor bieden waardoor het als vanzelf gaat dat niets onbespreekbaar hoeft te blijven en me zichtbaar niets ontgaat. Inspelen op de zorgvraag, meedenken en ideeën aandragen. Waarvoor de juiste zorgpartijen bij elkaar worden gebracht en wordt gehandeld in samenspraak.

De taak als individueel begeleider neem ik erg serieus. Dat moet ook wel, want vanuit het keukentafelgesprek wordt een onderbouwing gevraagd in het budgetplan WMO. Het gaat hier om een persoonsgebonden budget vanuit de gemeente voor individueel maatwerk en dat vergt een verantwoording van de zorgverlener waarvoor cliënt aansprakelijk is.

Als zorgcoach ga ik in het WLZ-pgb traject nog een stapje verder en zoek ik hierin de samenwerking met andere zorgverleners. Als één team de volledige zorg geven. Vanaf het advies tot en met de uitvoering.

Het is niet alleen de zorgvrager (cliënt) die bij mij centraal staat. Tevens heb ik oog en oor voor de partner, kinderen of de buren die (een gedeelte van) de mantelzorg op zich nemen. Met hen onderhoud ik contact en overleg ik wanneer dit nodig is. En allemaal vanuit het uitgangspunt dat de cliënt zo lang als mogelijk verantwoord thuis kan blijven wonen. 

Een selectie van referenties
van Attent in het kwadraat

Familie van Beurden

We hebben Renee ingehuurd toen duidelijk werd dat onze 93 jarige moeder Seef behoefte had aan meer gezelschap. Hoewel haar zes kinderen veel in het weekend kwamen, waren de doordeweekse dagen lang, stil en saai voor onze moeder die nog altijd zelfstandig thuis woonde.

BEKIJK REFERENTIE

Mevrouw Conradi

De aanleiding: het ging niet zo goed met mijn ouders, mijn moeder werd kwetsbaarder en meer afhankelijk van mijn vader. Wat leidde tot te grote belasting voor mijn vader, en ook voor mij als dochter die het dichtste in de buurt woonde.

BEKIJK REFERENTIE

Mevrouw van Berkel

Als mantelzorger raakte ik overbelast om alles in goede banen te regelen. Mede omdat mijn man en ik een meubelzaak runnen, is het haast onmogelijk overdag mijn moeder de gewenste aandacht te geven. Zij heeft steeds meer zorg nodig om in haar eigen appartement te kunnen blijven wonen.

BEKIJK REFERENTIE