Zorgcoach

Dit is een bredere inzet dan individuele begeleiding waarbij een samenwerking komt kijken met diverse zorgverleners.

In deze situatie heeft cliënt een dusdanig klein netwerk dat er geen beroep gedaan kan worden op een mantelzorger. Het lukt om zelfstandig te wonen maar de zorgvraag is groot. Ondersteuning in de thuisadministratie, begeleiding naar afspraken met artsen, het regelen van een mentor/bewindvoerder, het aanvragen van WMO-voorzieningen, het regelen van uitbreiding WMO-pgb of het aanvragen van een WLZ-indicatie, het regelen van een verhuizing naar een aanleunwoning of opname in verzorgingshuis, etc. etc.

In de rol van zorgcoach heb ik namens of samen met cliënt overleg met diverse disciplines. Denk hierbij aan de huisarts, zorgcoördinator van de thuiszorg, bewindvoerder/mentor, maatschappelijk werk, dagbesteding, ziektekostenverzekering en ambtenaren die betrokken zijn bij het pgb.

In de meeste gevallen zal ik dan ook de contactpersoon zijn bij zorg en calamiteiten.

Administratief komt er veel bij kijken om voor cliënt een PGB aan te vragen en/of te continueren. Dat gebeurt zeker met de nodige discretie en volgens de AVG-code.

Diensten en Activiteiten:

Nieuwsgierig geworden?

Bel gerust voor meer informatie en voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan kunnen we samen kijken waar onze krachten liggen en deze bundelen.

Contact opnemen