Referentie: Mevrouw van Berkel

Als mantelzorger raakte ik overbelast om alles in goede banen te regelen. Mede omdat mijn man en ik een meubelzaak runnen, is het haast onmogelijk overdag mijn moeder de gewenste aandacht te geven. Zij heeft steeds meer zorg nodig om in haar eigen appartement te kunnen blijven wonen.

Om mezelf enigszins te ontzien werd het noodzakelijk hulp van buitenaf in te schakelen. Met Loket Z zocht ik naar een oplossing; er volgde een keukentafelgesprek met een medewerkster van WMO die het belang van mijn aanvraag inzag. Op basis hiervan werd een pgb budget voor “individuele begeleiding” toegekend.

Hierdoor kwam “ Attent in het kwadraat “ in beeld en een kennismakingsgesprek met Renée volgde op korte termijn. Het klikte meteen tussen mijn moeder en Renée. Sinds die tijd zijn de dinsdagmiddagen “ heilig” voor mijn moeder. Ze trekken er samen op uit en ontmoeten zo andere mensen.
De sociale wereld van mijn moeder is een stukje groter geworden, ze geniet zienderogen en vertelt ons enthousiast over haar belevenissen.

Wanneer er door omstandigheden de afspraak op dinsdagmiddag komt te vervallen, is het tot op heden altijd nog mogelijk gebleken het uitje in te plannen op een andere middag. Want een week niet “naar de kroeg” (zoals mijn moeder het uitstapje noemt) wordt door haar als een groot gemis ervaren.

Voor mijn moeder is Renée zorgzaam en heeft ze een luisterend oor en alert oog. Zij houdt me op de hoogte van wat ze signaleert of schetst in het kort (vaak met foto) hoe ze het samen hebben gehad. Daar kan ik dan op mijn beurt weer op anticiperen naar mijn moeder.

Wij zullen daarom een samenwerking met Attent in het kwadraat van harte bij iedereen aanbevelen.

Corina Herbergs – van Berkel

Nieuwsgierig geworden?

Bel gerust voor meer informatie en voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan kunnen we samen kijken waar onze krachten liggen en deze bundelen.

Neem contact op met mij
Referentie overzicht